20. APRIL

Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslo

Kl 10 - 14

​Hva er ParkinsonNet? ParkinsonNet er utviklet i Nederland som et nasjonalt tilbud til pasienter med Parkinsons sykdom. Pasientens kunnskap om egen sykdom, tilpasset egentrening og egenbehandling er basis for ParkinsonNet. Modellen i Nederland har følgende nøkkelelementer: Systematisk utdanning og opplæring av aktuelle fagprofesjoner bl.a. ved bruk av relevante faglige retningslinjer. God informasjon til pasienter og pårørende f. eks. gjennom lærings-/ mestringskurs, brosjyrer og web-basert informasjon.
Etablering av effektiv kommunikasjon mellom behandlere i spesialisthelsetjenesten og kommunen, pasienter imellom og ev. også mellom pasienter og behandlere. Monitorering og publisering av relevante data om behandlingstilbudet, effekt av tiltak og intervensjoner. ParkinsonNet gir en mulighet til å kvalitetssikre behandlingen og imøtekomme den enkelte pasients behov og livssituasjon. Pasientperspektivet, pasientmedvirkningen og den brede tverrfaglige tilnærmingen har vist seg å øke kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene. Denne organiseringen av tilbudet til en pasientgruppe kan ha overføringsverdi til andre pasientgrupper med nevrologisk sykdom og andre pasientgrupper med behov for støtte til å leve med og mestre sin kroniske sykdom. Helse- og omsorgsdepartementet anser piloprosjekt ParkinsonNet i Norge som et mulig utgangspunkt for utvikling av en generisk modell som kan benyttes av andre diagnosegrupper.


Foreløpig program (PDF)

Påmelding 

Valborg.kristine.dyngvold@helsedir.no
Påmeldingen skal inneholde: Navn, organisasjon/arbeidssted, e-postadresse, dietthensyn/allergier

Kontaktinformasjon

Kontaktperson for arrangementet og pilotprosjektet:
Thomas Rannstad Haugen. Telefon 24 16 36 39, thomas.rannstad.haugen@helsedir.no

Påmeldingsfrist: 7. april