31.-1. OKT-NOV

The Qube, Gardermoen

 

Velkommen til Pasientsikkerhetskonferansen 2018! Her vil du få gode tips om hvordan du kan lykkes med pasientsikkerhet og forbedringsarbeid, og lære å bli best på å bli bedre. Konferansen arrangeres av avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet og pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7.

Målgruppe

Konferansen retter seg mot ledere, helsepersonell på alle nivåer innen spesialist- og kommunehelsetjenesten og øvrig. Brukere, pårørende og studenter ønsker vi også velkommen.

Program og praktisk info

Det vil bli gode plenumsforedrag og du kan velge mellom en rekke spennende parallellsesjoner. Programmet oppdateres fortløpende med sesjonsinnhold og innledere.

Du kan blant annet velge mellom følgende sesjoner:

  • Hva er viktig for deg? En dag og en retningsendring
  • Pasientsikkerhet i hjemmebaserte tjenester
  • Forbedringsguiden - hvordan bli best på å bli bedre?

For mer informasjon se konferansens nettside.

For å få plass på ønsket parallellsesjon og konferansen, anbefaler vi å melde deg på snarlig.

Kontakt

For praktisk informasjon, påmelding, hotell og annet, kontakt Berg-Hansen:
E-post: goregistrering@berg-hansen.no
Telefon: 21 02 45 70

For spørsmål om innhold og lignende:
E-post: post@pasientsikkerhetskonferansen.no
Telefon: 464 19 575

Påmeldingsfrist: 1. oktober