15. SEPTEMBER

Clarion Hotel Royal Christiania

Kl. 10-18

​Oppstartsmøte for deltakere i arbeidsgruppene som skal utarbeide de syv første pakkeforløpene for psykisk helse og rus, samt for medlemmer i den overordnede referansegruppen for prosjektet. Arbeidsgruppen består av representanter fra brukerorganisasjoner, kommunene, helseforetak, fastleger og eventuelt universitet – og høyskole. Møte er ikke åpent for andre enn inviterte.

Påmelding og program (berg-hansen.no)