27. FEBRUAR

Radisson Blu Scandinavia hotell, Holbergs plass, Oslo

Kl 9–16.30

Nordisk toppmøte om unges psykiske helse og livskvalitet:

  • Hvordan har ungdom i de nordiske landene det i 2017?
  • Hvordan kan vi fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet?
  • Hvilke ambisjoner og fremtidsvisjoner har de nordiske landene?
  • Hvordan kan vi styrke det nordiske samarbeidet om dette?

Målgruppe

Beslutningstakere, ledere og  ansatte i offentlig sektor, ansatte i forsknings- og kompetansemiljøer og frivillige organisasjoner.

Påmelding

Det er ingen deltakeravgift, men vi gjør oppmerksom på at manglende oppmøte vil bli fakturert med en avgift på kr 845 per dag. Det vil være mulig med navneendring hvis du gir skriftlig beskjed.

Påmelding innen 15. januar.

Les mer om påmelding og praktiske opplysninger (nav.no)

Program

​9.00–10.00
Registrering og kaffe/te             

10.00
Velkommen,
konferansier Morten Hyllegaard

10.10
Kulturelt innslag og åpning

10.30
Ungdom og psykisk helse: ambisjoner for arbeid, mestring og livskvalitet,
statsminister Erna Solberg

10.50
Politiske ambisjoner i de andre nordiske landene,
innlegg fra nordiske toppolitikere

11.40
Nordisk samarbeid for å fremme barn og unges psykiske helse,
generalsekretær Dagfinn Høybråten, Nordisk ministerråd

12.00–13.00
Lunsj    

13.00
Hvordan har ungdom det i de nordiske landene? Et komparativt perspektiv i lys av WHO-undersøkelsen Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC),
Pernille Due, forskningsleder, professor, dr.med., Statens Institut for Folkesundhed, Danmark

13.20
Hvorfor sliter unge psykisk og hvordan kan vi forebygge psykiske problemer?
direktør Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet

13.40
Hva kjenner vi oss igjen i? Panelsamtale mellom ungdom fra de nordiske landene,
ungdommer fra nordiske ungdomsorganisasjoner

14.10
Pause  

14.30–15.50
Parallellsesjoner, ulike nordiske erfaringer

P1: Deltagelse og medvirkning
P2: Mestring og meningsfull hverdag
P3: Sosial støtte og tilhørighet

16.00–16.30
Styrket nordisk samarbeid om psykisk helse i folkehelsearbeidet,
helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kontakt

Ved spørsmål, kontakt Rakel Jonassen, rådgiver i Helsedirektoratet, Rakel.Jonassen@helsedir.no

Påmeldingsfrist: 15. januar 2017