28.-30. AUGUST

Spitsbergen Hotel

 

Konferanseprogram: 

Mandag 28.08.17

0900 – 0920: Konferanseåpning
Kjerstin Askholt, sysselmann , Bjørn Guldvog, helsedirektør
0920- 1115: Beredskap i arktiske strøk  
Erfaringer fra hendelser og øvelser på Svalbard og Grønland
0920-0950: Beredskapsutfordringer på Svalbard, erfaringer fra øvelser og hendelser. Kjerstin Askholt, sysselmann
1000-1020: Forsvaret FOH utfordringer mhp ansvar, oppgaver og beredskap i nord-områdene, Lyder Amundsen FSAN
1025-1050: Hovedredningssentralens rolle og samhandling med helse. Frode Iversen, HRS-Nord
1050 -1110: Erfaringer på Grønland, v/Rogvi F. Johansson, Departementet for Sundhed

1115-1500:
Totalforsvaret (sivilt-militært samarbeid)
1115-1230: An introduction on NATO's security policy issues and the follow up by JHAFG, Dr. R. Arafat JHAFG, NATO
1230-1500: Lunsj/(Svalbardgr møte, arbeidslunsj for Svalbard-gruppens faste medlemmer)

1500-1745:
Beredskap i arktiske strøk 
Erfaringer fra hendelser og øvelser på Svalbard forts.
1500-1530: Beredskapsutfordringer ved Sykehuset Longyearbyen og UNN.
Mads Gilbert, UNN
1600- 1800: Omvisning sykehuset i Longyearbyen
1830: Avreise til Camp Barents
1930: Middag 
2130: Retur til hotellet

Tirsdag 29.08.17

0900 – 1200: Totalforsvaret (sivilt-militært samarbeid) 
0900-0930 Sivil-militært samarbeid sett fra helsesektoren,
Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet
0930-1000 Sivil-militært samarbeid sett fra forsvaret, 
Jan Sommerfelt Pedersen, FSAN
1005-1030 Sivil-militært samarbeid i Sverige v/ 
Johanna Sandwall, Socialstyrelsen
1030-1100 Diskusjon
1130-1430 Lunsj m/ utflukt: Helikopterbasen/busstur med guide.

1500-1730 Sosial beredskap
1500-1525 Hva betyr sosial beredskap for Svalbard-gruppen? 
Merja Rapeli, Finland 
1530-1600 Gorillas in our midst: social work in everyday life and in relation to disasters. Carin Cuadra, Malmö högskola/Malmö University
1600-1630 Nordic Welfare Indicators 
Sigríður Jónsdóttir,  Ministry of Welfare
1635-1715 Sosial beredskap i Norden
Paneldebatt ledet av Helga Katharina Haug, Helsedirektoratet
1945 Avreise til restaurant «Huset»
2000 Konferansemiddag  

Onsdag 30.08.17

0900 – 1030 Brannskadebehandling
Nordisk avtale om behandling  av brannskader v/ Stian Kreken Almeland, brannskadeavd. Haukland og Folke Sjøberg, Linköping
Avslutning 
1100 Avreise til flyplassenIngen påmelding