19.-20. MAI

Thon hotell Arena, Lillestrøm

kl. 10-15

​I løpet av de to konferansedagene vil vi fokusere på bredden i rehabiliterings- og habiliteringsfeltet. Konferansen gjenspeiler dagsaktuelle nasjonale satsinger og utviklingsarbeid. Av viktige programposter nevnes presentasjon av resultater av følgeevalueringen av «Modeller for hverdagsrehabilitering i Norge» ved førsteamanuensis Eva Langeland, og professor Atle Ødegård som skal vektlegge tverrfaglig og tverrsektoriell samhandling. Det blir også foredrag om rehabilitering i Danmark.

Målgruppen er ledere og fagpersonell innen rehabilitering og habilitering i spesialisthelsetjenesten, kommuner og rehabiliteringsinstitusjoner samt utdanningsinstitusjoner, brukerorganisasjoner, fag- og interesseorganisasjoner, politikere, samarbeidende sektorer, nasjonal og regional myndighet og andre interesserte.

Se nærmere informasjon, program og lenke til påmelding.

Påmeldingsfrist: 29.mars/ 19. april