24. OKTOBER

Thon Opera, Oslo

09:30-16:30

Presentasjoner og streaming fra konferansen.

Mål og bakgrunn

Målet med konferansen er økt kunnskap og forståelse for hvordan helse- og omsorgstjenestene kan tilrettelegges for innvandrerbefolkningen, og på den måten bidra til individuelt tilpassede og likeverdige tjenester.

Det er siste året i strategiperioden for Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013–2017: Likeverdige helse- og omsorgstjenester – god helse for alle (regjeringen.no)

Innhold

  • Kunnskap om kreft og forebygging av kreft i innvandrerbefolkningen; tiltak for økt oppmøte til screening 
  • Kunnskap om innvandreres helse i helse- og omsorgsutdanningene
  • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten; en likeverdig tjeneste for innvandrerbefolkningen?
  • Ny kunnskap om innvandreres helse og bruk av helsetjenester
  • Kommunikasjon via tolk i helse- og omsorgstjenestene

Samarbeidspartnere og bidragsytere er Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse, Folkehelseinstituttet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Kreftforeningen, Kreftregisteret og Tolkesentralen ved Oslo universitetssykehus.

Program

 

Praktisk informasjon

Eventuelle spørsmål kan rettes til Gro S. Lopez glo@helsedir.no 
Konferansen er gratis og det vil bli servert lunsj.

  • Konferansen er nå fulltegnet og det er stengt for påmelding
  • Konferansen vil bli streamet (lenke kommer senere)
  • Konferansen er godkjent som 6 kurstimer av Legeforeningen
  • Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 7 timer