7.-8. NOVEMBER

Quality Hotell Gardermoen 

09.30 – 18.00 (7.11.) og 09.00 – 14.00 (8.11.)

​Om konferansen

Formålet med konferansen er å sikre en mest mulig ensartet praksis ved landets abortnemnder og få diskutert sentrale problemstillinger knyttet til nemndsarbeidet.

Målgruppen for konferansen er primærnemndenes faste medlemmer og medlemmer av sentral abortklagenemnd. Varamedlem kan delta i stedet for det faste medlemmet. Det forventes at alle primærnemndene er representert på konferansen, gjerne med flere deltakere. Det er også ønskelig at sosionomer knyttet til nemndsbehandlingen deltar. Representanter fra fylkesmannens helseavdeling og Helse- og omsorgsdepartementet er også invitert. Konferansen er lukket.

Program og påmelding

Påmeldingsfrist: 7. oktober