11. DESEMBER

Radisson Blu Plaza hotell, Oslo sentrum

Kl. 10.00-17.00

Om ACT og FACT-modellene 

ACT er en modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Modellen har vist gode resultater, også i Norge. FACT er en tilpasning av ACT-modellen.

Mer om ACT og FACT-modellene

Målgrupper for konferansen

  • ansatte og ledere i ACT- og FACT-team
  • bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse- og rusfeltet
  • fagpersoner og beslutningstakere i kommuner og helseforetak som ønsker å lære mer om ACT- og FACT-modellene
  • psykisk helse- og rusrådgiverne hos Fylkesmannen, kompetansemiljøer og andre

Helsedirektoratet arrangerer også, i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste ROP og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid i kommunene (NAPHA), en utvidet ledersamling for etablerte team, tirsdag 12. desember 2017. 

Mål for konferansen

Målet for konferansen er å: 

  • motivere og inspirere etablerte team til å opprettholde modellene
  • inspirere kommuner og helseforetak til å lære mer om denne måten å innrette tjenestene
  • inspirere kommuner og helseforetak til å gå sammen om å etablere nye team