19.-20. JUNI

Tromsø

 

Program og presentasjoner

Se programmet (PDF)

Last ned presentasjonene fra konferansen (ZIP, 20mb)


Hovedtema: 

  • Ulike sider av den forestående NATO-øvelsen med vekt på overføringsverdien til sivilt beredskapsarbeid i hele helsetjenesten og nordområdeperspektivet
  • IKT i hverdagen – Effektivt og sårbart –Sikkerhetsperspektivet

Om konferansen

Helseberedskapskonferansen er en årlig nasjonal konferanse.

Formålet med konferansen er å skape en møteplass spesielt for alle som arbeider med beredskap i helse- og sosialsektoren. Dette er en viktig utvekslings- og kontaktarena. 

Målgruppe

Ledere og beredskaps­ansvarlige i helse- og omsorgs­forvaltningen, regionale helseforetak, helseforetak, fylkesmenn og kommuner. Andre med interesse for området er også velkomne.

Den nasjonale helseberedskapskonferansen arrangeres i år i samarbeid mellom Helsedirektoratet, Fylkesmannen i Finnmark, Tromsø og Nordland, og Helse Nord.

Det vil bli søkt om godkjenning som tellende kurs for leger i spesialisering, og spesialisters etterutdanning i samfunnsmedisin.