21. NOVEMBER

Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslo

09.30 – 16.30

​Målgruppen for konferansen er primærnemndenes faste medlemmer og medlemmer av sentral abortklagenemnd. Det forventes at alle primærnemndene er representert på konferansen med to deltakere. Representanter fra fylkesmannens helseavdeling, Helse- og omsorgsdepartementet og Statens helsetilsyn er også invitert. Konferansen er lukket.

Påmeldingsfrist: 13. november