22. SEPTEMBER

Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslo

9–16.00

Presentasjoner

​Målgruppe

Frisklivsansatte, sykepleiere,leger, fysioterapeuter, helsesøstre, jordmødre, ernæringsfysiologer.

Påmelding

Seminaret er fullt.
Seminaret er gratis.

Program for fagseminar «å motivere til å endre levevaner»

09.00 Registrering og kaffe

09.30 Velkommen
Henriette Øien, avdelingsdirektør, Helsedirektoratet
Hjelp til endring av levevaner i helsetjenesten.

09.45 Presentasjon av oppdatert «Veileder for kommunale frisklivssentraler»
Henriette Øien

10.00 Kommunikasjon om levevaner
Berit Kolberg Rossiné, kommunikasjonsdirektør, Helsedirektoratet
Ulike virkemidler for å kommunisere levevaner til befolkningen.

11.00 Pause med frukt og kaffe

11.15 Nasjonale retningslinjer for sykdomsforebyggende metoder
Irene Nilsson Carlsson, prosjektleder, Socialstyrelsen
Presentasjon av de svenske retningslinjene, bakgrunn, innhold og implementering.

12.45 Lunsj

13.45 Motiverende intervju
Barbro Holm Ivarsson, psykolog og forfatter
Hvorfor og hvordan bruke motiverende intervju i samtaler om endring av levevaner.

15.15 Avslutning
Henriette Øien
Oppsummering av fagseminaret.

Seminaret er fulltegnet.