29. MAI

Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslo

09.30 - 15.30. Registrering fra 09.00

Hensikten med møtet er å få innspill slik at Helsedirektoratet kan gi Helse- og omsorgsdepartementet råd om behov for nasjonalt målbilde på legemiddelhåndtering. Vi samler derfor ulike interessenter for å utveksle og diskutere informasjon om pågående arbeid, utfordringer og videre planer for legemiddelhåndtering.

Presentasjoner (ZIP, 11 MB)

Last ned program (pdf)

Meld deg på her (questback.com)

Bakgrunn

Helsedirektoratet fikk tildelt følgende oppdrag i tildelingsbrev 2017:

«Helsetjenestens langsiktige mål er en felles, nasjonal løsning for klinisk dokumentasjon, prosesstøtte og pasient-/brukeradministrasjon (Stortingets innstilling 224 S(2012-2013). Realisering av det langsiktige målbildet vil kunne understøtte endringer i klinisk dokumentasjonspraksis og prosesstøtte for legemiddelhåndtering i helsetjenesten, eksempelvis ved innføring av lukket legemiddelsløyfe. Helsedirektoratet bes derfor utrede behov for og eventuelt forslag til nasjonalt målbilde for legemiddelhåndtering i helsetjenesten

Påmeldingsfrist: 22. mai