29. MAI

Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslo

09.30 - 15.30. Registrering fra 09.00

Hensikten med møtet er å få innspill slik at Helsedirektoratet kan gi Helse- og omsorgsdepartementet råd om behov for nasjonalt målbilde på legemiddelhåndtering. Vi samler derfor ulike interessenter for å utveksle og diskutere informasjon om pågående arbeid, utfordringer og videre planer for legemiddelhåndtering.

Last ned program (pdf)

Meld deg på her (questback.com)

Bakgrunn

Helsedirektoratet fikk tildelt følgende oppdrag i tildelingsbrev 2017:

«Helsetjenestens langsiktige mål er en felles, nasjonal løsning for klinisk dokumentasjon, prosesstøtte og pasient-/brukeradministrasjon (Stortingets innstilling 224 S(2012-2013). Realisering av det langsiktige målbildet vil kunne understøtte endringer i klinisk dokumentasjonspraksis og prosesstøtte for legemiddelhåndtering i helsetjenesten, eksempelvis ved innføring av lukket legemiddelsløyfe. Helsedirektoratet bes derfor utrede behov for og eventuelt forslag til nasjonalt målbilde for legemiddelhåndtering i helsetjenesten

Påmeldingsfrist: 22. mai