24. APRIL

Helsedirektoratet, Universitetsgata 2 (Auditoriet)

Kl. 12.00-15.15

Barneombudet og Helsedirektoratet inviterer til miniseminar om forebygging av vold og overgrep mot barn og unge.

Internasjonale, lokale og erfaringsbaserte perspektiver løftes frem.

  • Enkel servering i foajeen i forkant av seminaret fra kl.11.30.

Programpunkter for seminaret:

  • «Viktigheten av å forebygge – og økonomiske konsekvenser av å la være» ved Dinesh Sethi, programme manager, WHO Europa
  • «Om å være et løvetannbarn. Veien ut og veien videre» ved Angelica Kjos, erfaringskonsulent hos Aberia Healthcare, artist, låtskriver og foredragsholder
  • «Slik gjør vi det i Sortland, presentasjon av «Æ e mæ»». Eksempel på godt tverrfaglig og tverretatlig arbeid for å forebygge vold og overgrep i kommunen ved Sture Jacobsen, kommunalsjef for helse og omsorg i Sortland kommune
  • «Avdekking av vold og overgrep og Barnehusenes rolle» ved Astrid Johanne Pettersen, leder ved Barnehuset i Oslo.
  • «Traumesensitive tjenester i bydel Østensjø. Eksempel på kompetanseheving av ansatte og oppfølging av barn og voksne i familievoldssaker» ved Nina Lønnes Corneliussen, avdelingsdirektør, og Mariann Engvik, spesialkonsulent.
  • Avslutning ved helsedirektør Bjørn Guldvog og barneombud Anne Lindboe

Last ned programmet for miniseminaret (PDF)

Dagen vil ledes av Freja Ulvestad Kärki.

Mulighet for gratis videooverføring

Arrangementet vil bli satt opp som videokonferanse.

Dersom du har tilgang til utstyr for slik deltakelse kan du logge deg inn på følgende måte:

  • Deltagere fra videorom som er tilknyttet Norsk Helsenett ringer 998813.
  • Deltagere som er utenfor Norsk Helsenett eller benytter Lync/SkypeForBusiness ringer 998813@uc.nhn.no.

Deltakelse via Lync/SkypeForBusiness forutsetter at din «konto/bruker» er åpnet opp for ekstern oppkobling.

Dersom du ønsker å se PowerPoint-presentasjonene som vises under arrangementet må du akseptere den automatiske forespørselen om Screen Sharing som dukker opp etter at du har koblet deg på.

"Legg på" når videokonferansen er over, eller når du selv ikke lenger vil delta. Din mikrofonlyd vil ikke slippe gjennom under videokonferansen.

Helsedirektoratet har dessverre ikke anledning til å yte teknisk bistand dersom du skulle få problemer med oppkoblingen.