9. MARS

Helsedirektoratet, Universitetsgata 2

10.15 - 13.00

Formålet med denne rapporten har vært å oppsummere kunnskap om tidlig innsats mot utsatte eller sårbare barn og unge. Rapporten skal gi en oversikt over kunnskapsgrunnlaget på området og benyttes som grunnlag for videre systematisk utredning i arbeidet med tidlig identifisering og oppfølging. 

​Program 

  • Innledning ved Helsedirektoratet
  • Presentasjon av rapporten ved forsker Geir Møller
  • Innlegg fra fagmiljøer, kommuner og brukerrepresentanter

Påmeldingsfrist 7. mars