20. APRIL

Radisson Blu Airport hotel Gardermoen

Kl. 10.00 – 16.00

 ​Vi ønsker å utveksle erfaringer om dagens praksis for meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven §3-3, som grunnlag for videre utvikling av samarbeidet mellom meldepliktige virksomheter og meldeordningen. Vi ønsker spesielt å se på meldeflyten og distrubusjon av læringsnotater.

Påmelding

Påmelding til meldeordning@helsedir.no

Pris: Gratis. Det blir servert lunsj. Deltakerne dekker egne reiseutgifter.

Praktisk informasjon

Utgifter til reise og overnatting dekkes ikke av Helsedirektoratet. Ved manglende fremmøte vil deltaker bli belastet med lunsjkostnader. Det er mulig å endre deltaker ved skriftlig beskjed. 

Antall plasser: 60

Kontaktinformasjon

Wenche Pedersen Patrono, seniorrådgiver, wenche.pedersen.patrono@helsedir.no

Øystein Flesland, seksjonsleder dr.med, oystein.flesland@helsedir.no

Program

Meldingsflyt i meldepliktige virksomheter:

 • Presentasjon av resultateter meldingsflytundersøkelsen.
 • Gruppediskusjon. Hvilke løsninger er best?
 • Plenum. Kan man samles om én meldingsflyt?

Læringsnotater:

  • Presentasjon av undersøkelse om nytten av læringsnotater.
  • Diskusjon.
  • Hvordan kan helseinstitusjonene bidra meldeordningen til å velge nye temaer for læringsnotater?
  • Hvordan kan meldeordningen få tilbakemelding om de gode forbedringstiltakene?

«En vei inn»-prosjektet. Informasjon

Nasjonalt klassifikasjonssystem for uønskede hendelser. Status.

Oppsummering.
Påmeldingsfrist: 1. april