29. JANUAR

Nord Universitet, Bodø

09.30-15.00 (registrering 09.30-10.00)

Påmelding

​Påmelding konferanse
Påmeldingsfrist: 15.01.2019
Pris: Gratis
Antall plasser: 200

Konferansen er gratis, men på grunn av bestilling av mat og for å utnytte tilgjengelige deltakerplasser best mulig, ber vi om at du melder fra dersom du blir forhindret fra å komme. Manglende oppmøte uten avmelding belastes med 500 kr, derfor ber vi om fakturainformasjon ved påmelding.

Program

Mer informasjon kommer etter hvert. Endringer kan forekomme.

 • 10.00 Velkommen
 • 10.15 Nye retningslinjer for mat og måltider i barnehagen, Eva de Brisis, Helsedirektoratet
 • 11.00 Verktøy for mat- og måltidsarbeid i barnehagen, Lene Bakke, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
 • 11.45 Lunsj
 • 12.30 Helsefremmende barnehager, Nordland fylkeskommune
 • 13.00 Måltidet som pedagogisk arena,
  Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 • 13.30 Pause
 • 13.45 Mat og måltid i barnehagelærerutdanningen, Kari Tande-Nilsen, Nord Universitet
 • 14.15 Erfaring fra en lokal barnehage
 • 14.45 Avslutning

Om konferansen

Konferansens målgrupper er ansatte, pedagogiske ledere og styrere i barnehager, folkehelsearbeidere, beslutningstakere og alle som arbeider med eller har ansvar for mat og måltider i barnehager.

Konferansen er et ledd i implementeringen av revidert versjon av nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen.

Seminaret arrangeres av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet og Helsedirektoratet.