6. MARS

Helsedirektoratet, Vitaminveien 4, Hjerterommet

10.00-15.00 (registrering 09.30-10.00)

Påmelding

Meld deg på konferansen

Påmeldingsfrist: 28.02.2019
Pris: Gratis
Antall plasser: 200

Konferansen er gratis, men på grunn av bestilling av mat og for å utnytte tilgjengelige deltakerplasser best mulig, ber vi om at du melder fra dersom du blir forhindret fra å komme. Manglende oppmøte uten avmelding innen 2. mars 2019 belastes med 500 kr, derfor ber vi om fakturainformasjon ved påmelding.

Program

09.30: Registrering og kaffe/te og frukt

10.00: Velkommen
Bjørn Guldvog, helsedirektør

10.15: Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen
Eva Rustad de Brisis, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

11.00: Verktøy for mat- og måltidsarbeid i barnehagen
Lene Bakke, seniorrådgiver, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

11.30: Lunsj 

12.30: Helsefremmende barnehager i Bydel Østensjø
Hege Lid Langness, Styrer med helhetlig ansvar for folkehelsearbeidet i barnehagene i Bydel Østensjø

13.00: Utforskende lek med mat
Guri Langholm, førstelektor og Elly Herikstad Tuset, universitetslektor, Naturfagssenteret

13.30: Pause

13.45: «Spiseutvikling – å lære å spise»
Helle Schiørbeck, psykologspesialist og Kjersti Birketvedt, klinisk ernæringsfysiolog. Oslo Universitetssykehus, Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker.

14.15: Erfaringer fra Manglerud barnehage
Margrethe Vintervoll, styrer Manglerud barnehage 

14.45: Avslutning

Om konferansen

Konferansens målgrupper er ansatte, pedagogiske ledere og styrere i barnehager, folkehelsearbeidere, beslutningstakere og alle som arbeider med eller har ansvar for mat og måltider i barnehager. Bakgrunnen for seminaret er implementering av revidert versjon av Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen. Konferansen arrangeres av Helsedirektoratet og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ved Høgskulen på Vestlandet. 

Kontakt

Kontakt mirjam.kristoffersen@hvl.no eller eva.rustad.de.brisis@helsedir.no hvis du har spørsmål.