7. JUNI

Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslo

Kl 8.30–10

Rapporten «Aldring, mestringsbetingelser og livskvalitet» lanseres med et frokostseminar i Helsedirektoratet. Seminaret vil også inneholde presentasjon av regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn ved Helse- og omsorgsdepartementet og en kommentar fra professor emerita, Gunhild Hagestad.

Seminaret er tirsdag den 7. juni fra 8.30 til 10 og er åpent for alle interesserte.

Påmelding

Påmeldingsfrist: 3. juni.

Påmeldingsskjema (questback.com)

Rapporten «Aldring, mestringsbetingelser og livskvalitet»

NOVA, HiOA har på oppdrag fra Helsedirektoratet skrevet en rapport om aldring, mestringsbetingelser og livskvalitet. Rapporten forteller at de fleste eldre mennesker i Norge har høy livskvalitet, gode relasjoner til sine nærmeste og stort sett er fornøyde med livet. Samtidig pekes det på noen utfordringer, som fysisk miljø og levekårsforskjeller, følelsen av tap av kontroll og manglende mestring. Mestringsbetingelsene ligger i skjæringen mellom individets kompetanse og ressurser og krav og muligheter i omgivelsene.  Dette er kunnskap som er nyttig når vi skal integrere psykisk helse og livskvalitet i folkehelsearbeidet og som har relevans i arbeidet med å skape aldersvennlige samfunn.

Regjeringens strategi «Flere år – flere muligheter»

Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn er ett av regjeringens svar på den demografiske utfordringen som vi står overfor. At vi blir flere eldre innebærer også at vi blir flere voksne. Dette gir muligheter til at flere kan delta aktivt i arbeidslivet og samfunnslivet.  Strategien går på tvers av ulike samfunnsområder, men er spesielt opptatt av eldres mulighet til å stå lenger i arbeid.

Kommentar av Gunnhild Hagestad

Gunnhild Hagestad, professor emerita fra Universitet i Agder vil gi en kommentar til innholdet i rapporten om eldre og regjeringens eldrestrategi. Hagestad har forsket på alder, livsfaser og generasjoner og er særlig kjent for sine bidrag til familiesosiologi, livsløpsanalyse og studier av samfunnsmessige konsekvenser av økningen av eldre i Norge.

Kontaktperson

Rakel Jonassen
tlf. 24 16 32 48
rakel.jonassen@helsedir.no

Påmeldingsfrist: 3. juni

skriv ut del på facebook del på twitter