22.-23. MAI

Oslo: Sentralen, Øvre Slottsgate 3 og Gamle Logen, Grev Wedels Plass 2

 

Tema for konferansen

Hvordan planlegge for å oppnå høy livskvalitet, gode vilkår for folkehelse og godt bymiljø?

Vi ønsker oss levende grønne byer som er gode å bo, leve og jobbe i. By- og stedsutvikling skal koble menneskene og byen tettere sammen.

Målgruppe

Alle som jobber med å utvikle attraktive steder, grønne og levende sentrum og lokalmiljøer.

Program og påmelding

Arrangører for konferansen er Forum for stedsutvikling der Helsedirektoratet er et av forumets medlemmer, samt Oslo kommune og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Påmeldingsfrist: 10. mai 2017