18. OKTOBER

Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslo

Kl. 10.00-15.00

Helsedirektoratet og prosjektet Bedre PsykoseBehandling arrangerer et lederseminar om implementering av kunnskapsbasert praksis for ledere av enheter i psykisk helsevern som gir behandling til pasienter med psykoselidelser.

Foreløpig program 

10.00 - 10.15 Velkomst ved Helsedirektoratet. Kort orientering om prosjektet Bedre PsykoseBehandling.

10.15 - 11.45 Erfaringene med implementering de seks første månedene i Bedre PsykoseBehandling. Presentasjon av hvordan ledere kan forstå og lede prosessen ved å ha fokus på elementer og prosesser som avgjør om en lykkes med forbedringsarbeidet.

11.45 – 12.30 Lunsj

12.30 – 13.30 Drøfting i grupper om utfordringer og egne erfaringer i endringsledelse og implementeringsarbeid

13.45 – 14.45 Pakkeforløp for psykoselidelser. Hvordan kan erfaringene fra Bedre Psykosebehandling bidra til implementering av pakkeforløpet?

14.45 – 15.00 Avslutning

Påmelding

Påmelding (customervoice360)

Seminaret er gratis.

Det er plass til 150 deltakere i auditoriet i Helsedirektoratet, og det sendes bekreftelse om en får plass. ID må vises ved inngangen.

Seminaret kan også følges via videokonferanse og Lync/Skype for Business, og ved påmelding avkrysses om en vil delta i auditoriet eller via videokonferanse.

Påmeldingsfrist: 13. oktober 2017