15. JUNI

Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

Kl. 09.30 - 16.00

​For å styrke kontrollkommisjonenes arbeid ønsker Helsedirektoratet å etablere en møteplass for ledere/varaledere i kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet.

Vi inviterer derfor ledere og varaledere i landets Kontrollkommisjoner til Lederforum.


Program (PDF)

I tillegg til å drøfte felles problemstillinger for kontrollkommisjonsarbeidet vil tema også være lovendringene i psykisk helsevernloven.

Ved påmeldingen bes ledere/varaledere spille inn aktuelle problemstillinger som det ønskes at tas opp på samlingen.

Påmeldingsfrist: 1. mai