7. JUNI

Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

Kl. 09.30-16.00

Lederforum er en møteplass for ledere og varadelere i Kontrollkommisjonene. Hensikten er å bidra til lik og faglig god praksis og drøfte felles problemstillinger i kontrollkommisjonsarbeidet.

Program og påmelding