8.-9. JUNI

Holmen Fjordhotell, Asker

 

Program og påmelding til Lavterskelkonferansen 2015.

Konferansen arrangeres av KoRus-Oslo, i samarbeid med KoRus-Øst, på vegne av Nasjonal overdosestrategi (Helsedirektoratet). 

På konferansen kan du blant annet høre:

 • Alice Kjellevold (dr. juris, førsteamanuensis):
  Taushetsplikt og samarbeid med pårørende.
 • Merete Glenne Øie (psykologspesialist, førsteamanuensis):
  Sammenhengen mellom psykisk helse, rusmisbruk og kognitive funksjoner. Hvordan bruke denne kunnskapen til å skape større forståelse for hvordan brukerne har det, og tilrettelegge tjenestene best mulig?
 • Line Eikenes, RIO:
  Hvordan og hvorfor vi bør skape muligheter for meningsfull aktivitet og arbeid for brukerne.
 • Thomas Kulbrandstad (sosionom):
  Jobbet vinteren 2014 to måneder som frivillig i bydelen Downtown Eastside i Vancouver, en bydel med svært store utfordringer med rus- og psykisk helseproblematikk. Kulbrandstad gir et bildeforedrag der han deler inntrykk og erfaringer fra oppholdet.
 • Gus Strømfors (sosionom, cand. polit.):
  Betraktninger etter 40 år i rusfeltet. Hvordan fremme faglig vekst og utvikling hos ansatte? Hvordan virker samfunnsmessige oppfatninger og holdninger om rusmidler inn på ansattes arbeid?
 • Lars Linderoth (psykiater/faglig rådgiver Nasjonal kompetansetjeneste ROP):
  ROP-retningslinjene og hvordan ansatte kan jobbe best mulig med rop-pasienter i sin hverdag.