4. APRIL

Helsedirektoratets auditorium, Universitetsgata 2, Oslo

Kl. 9.30–15.30

Målgruppe

Frisklivsansatte, pasientombud, helsepersonell, frivillige organisasjoner.

Praktisk

Ta med smarttelefon og nettbrett dersom du har det. Kurset blir en blanding av teori og praksis.

Kontaktperson:  sigvor.melve@helsedir.no.

Kurset er gratis.

Foredrag

Kontakt med lokalmedia (PDF)

Kommunikasjon (PDF)

Sosiale medier – en innføring (PDF)

Sosiale medier – råd om forsvarlig bruk (PDF)

Facebook (PDF)

Kurset er fulltegnet