19. SEPTEMBER

Statens hus, Prinsens gt. 1, Trondheim

10:00-15:00

Program

09:30 -10:00 Registrering med kaffe og rundstykker.
10:00 - 11:00 Kommunikasjon, markedsføring og posisjonering i lokalsamfunnet.
11:00 - 11:15 Pause med kaffe.
11:15- 11:45 Kontakt med lokalmedia.
11:45- 12:45 Lunsj
12:45- 13:00 Hva er sosiale medier og hvordan jobber vi i sosiale medier.
13:00- 13:45 Hvordan lage innhold i sosiale medier. Redigering av film og bilder på smarttelefon, nettbrett og pc. Innholdsplanlegging.
13:45-14:00 Pause med kaffe og frukt.
14:15- 15:00 Gruppearbeid: lage en innholdsplan for sosiale medier.

Foredragsholdere:
Før Lunsj: Øystein Tveite og Sigvor Melve
Etter lunsj: Madeleine Koller Norheim

Målgruppe

Helsepersonell: frisklivsansatte, jordmødre, helsesøstre, fysioterapeuter.

Kurset er også åpent for de som jobber med folkehelserådgivere.

Påmelding

Kurset er gratis.

Send e-post til sigvor.melve@helsedir.no med navn, arbeidssted og eventuelle matallergier/-begrensninger.

Ta med smarttelefoner, nettbrett og bærbar pc dersom dere har det.

Foredrag

Kontakt med lokalmedia

Kommunikasjon, markedsføring og posisjonering i lokalsamfunnet

Sosiale medier

 

 

 

 

 

Påmeldingsfrist 12. september