7.-8. NOVEMBER

Radisson Blu Royal Hotel Bergen 

 

Hvem er kurset for? 

Kurset er for ansatte i kommuner som er godkjent for å utstede hygienesertifikat for skip og som ikke har deltatt på kurs tidligere. Kommuneleger kan også delta.

Kommuner som ønsker å bli godkjent for oppgaven med å utstede hygienesertifikat for skip er velkommen til å delta.
Firmaer som utfører kursene på vegne av kommunen kan også delta. 

Formål med kurset

Formålet med kurset er å gi deltakerne en innføring i Verdens helseorganisasjons håndbok for hvordan gjennomføre en hygieneinspeksjon, samt gjennomgå hvordan fylle ut sertifikater.

Vi vil i teoriundervisningen ta utgangspunkt i WHOs håndbok.

Dersom vi klarer å få til en avtale vil vi også inkludere en praktisk opplæring i form av et skipsbesøk.  

Påmeldingsinformasjon

All påmelding og bestilling av reise, samt overnatting går gjennom Berg-Hansen. 

Kurskostnader

Kommuner

Helsedirektoratet dekker kurs og overnatting og konferanseopphold for skipsinspektører m.m. ansatt i kommunen. Helsedirektoratet dekker reise, samt eventuell overnatting for ansatte i kommunen i forkant av kurset ved behov på grunn av reisetider. Dersom det mot formodning skulle være behov for overnatting også i etterkant av kurset på grunn av reisetider vil vi også dekke det. Helsedirektoratet dekker middag om kvelden for deltagere som er med på dag to.


For kommunalt ansatte kan eventuelt ytterligere utgifter som er knyttet til reise refunderes ved å benytte E-faktura på formatet «Elektronisk handelsformat» (EHF)
Org.nr.: 983 544 622  


Private firmaer

Helsedirektoratet dekker kurs og konferanseopphold for skipsinspektører ansatt i private
firmaer engasjert av den enkelte kommune. Helsedirektoratet dekker ikke reise, samt eventuell overnatting for skipsinspektører ansatt i private firmaer. Dette må dekkes av de private firmaene selv. Helsedirektoratet dekker imidlertid middag om kvelden for deltagere også fra privat firma med avtale som er med på dag to.

Kontaktinformasjon

For eventuelle spørsmål omkring kurset:

Hilde.Skagestad@helsedir.no eller Bente.Lund@helsedir.no

For spørsmål om utgifter:

Hong.Gu@helsedir.noPåmeldingfrist 5. oktober