29.-30. NOVEMBER

Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslo

29.11: 09.00 - 16.00. 30.11: 08.30 – 15.00

​Om kurset

Gir opplæring i en metode for hendelsesanalyse etter at noe har gått alvorlig galt under pasientbehandlingen. Kurset skal gjøre en i stand til å gjennomføre en hendelsesanalyse for å avklare bakenforliggende årsaker til alvorlige hendelser på systemnivå og foreslå tiltak til forbedringer.

Program

 

Kursledere:

  • Kari Christensen, rådgiver seksjon for pasientsikkerhet,  Haukeland Universitetssjukehus. Utdannet sykepleier/ helsesøster og har MBA i strategi og ledelse.
  • Hilde Normann, rådgiver, seksjon for pasientsikkerhet, Nordlandssykehuset. Utdannet fysioterapeut og tar master i statsvitenskap.
  • Oddrun Burheim, spesialrådgiver, Sykehuset i Vestfold. Utdannet psykiatrisk sykepleier og har master i selvmordsforebygging.

Praktisk informasjon

Deltakeravgift  NOK 3.300. Avgiften inkluderer kurs, kurshåndbok, materiell, lunsj og kaffepauser begge dager. 
Påmelding er bindende og kursavgift vil ikke bli refundert. Dersom du skulle bli forhindret fra å delta på kurset, er det mulig å sende en stedfortreder. Kurset er godkjent som tellende kurs av Legeforeningen og Sykepleierforbundet.

Kontaktperson: kristin.sandby@helsedir.no

Kurset er fulltegnet