29.-30. NOVEMBER

Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslo

29.11: 09.00 - 16.00. 30.11: 08.30 – 15.00

​Om kurset

Gir opplæring i en metode for hendelsesanalyse etter at noe har gått alvorlig galt under pasientbehandlingen. Kurset skal gjøre en i stand til å gjennomføre en hendelsesanalyse for å avklare bakenforliggende årsaker til alvorlige hendelser på systemnivå og foreslå tiltak til forbedringer.

Program

 

Kursledere:

  • Kari Christensen, rådgiver seksjon for pasientsikkerhet,  Haukeland Universitetssjukehus. Utdannet sykepleier/ helsesøster og har MBA i strategi og ledelse.
  • Hilde Normann, rådgiver, seksjon for pasientsikkerhet, Nordlandssykehuset. Utdannet fysioterapeut og tar master i statsvitenskap.
  • Oddrun Burheim, spesialrådgiver, Sykehuset i Vestfold. Utdannet psykiatrisk sykepleier og har master i selvmordsforebygging.

Påmelding

Praktisk informasjon

Deltakeravgift  NOK 3.300. Avgiften inkluderer kurs, kurshåndbok, materiell, lunsj og kaffepauser begge dager. 
Påmelding er bindende og kursavgift vil ikke bli refundert. Dersom du skulle bli forhindret fra å delta på kurset, er det mulig å sende en stedfortreder. Kurset er godkjent som tellende kurs av Legeforeningen og Sykepleierforbundet.

Kontaktperson: kristin.sandby@helsedir.no

Påmeldingsfrist ikke fastsatt. 30 plasser

skriv ut del på facebook del på twitter