30.-31. AUGUST

Helsedirektoratet, Universitetsgt. 2, Oslo

30.08: kl 09-16. 31.08: kl 08:30-15

​Om kurset

Kurset gir opplæring i en metode for hendelsesanalyse etter at noe har gått alvorlig galt under pasientbehandlingen. Kurset skal gjøre ansatte i helsetjenesten i stand til å gjennomføre en hendelsesanalyse for å avklare bakenforliggende årsaker til alvorlige hendelser på systemnivå og foreslå tiltak til forbedringer.

Program

Påmelding

Målgruppe: Ansatte i helsetjenesten, både i spesialisthelsetjenesten og i kommune, som jobber med eller vil lære mer om hendelsesanalyser. Kurset er godkjent som tellende kurs av Legeforeningen og Sykepleierforbundet.

Kursinstruktører:

  •  Tanya Ryder, dr. i klinisk psykologi, avdelingspsykolog og kvalitetsrådgiver, Sykehus i Vestfold. Har ansvar for håndtering av uønskede hendelser samt gjennomføring av hendelsesanalyser i psykisk helsevern.
  • Hilde Normann, rådgiver, seksjon for pasientsikkerhet, Nordlandssykehuset. Utdannet fysioterapeut og tar master i statsvitenskap.
  • Per Otto Svendsby, rådgiver, Haukeland Universitetssjukehus. Utdannet jurist. Har mangeårig erfaring med hendelsesanalyser og med håndtering og læring av uønskede hendelser.

Kursansvarlig: Øystein Flesland, dr. med, seksjonsleder, Helsedirektoratet

Praktisk informasjon

Kursavgift NOK 3300,-
Avgiften inkluderer kurs, kurshåndbok, materiell, lunsj og kaffepauser begge dager. 
Påmeldingen er bindende og kursavgift vil ikke bli refundert. Dersom du skulle bli forhindret fra å delta på kurset, er det mulig å sende en stedfortreder.
Faktura vil bli sendt til oppgitt adresse ved påmelding.

Kontakt: kristin.sandby@helsedir.no

Kurset er fulltegnet