18. MARS

Helsedirektoratet, Vitaminveien 4, Kvalitetsrommet

Kl. 10.00-15.00

Om Global Trigger Tool

Global Trigger Tool (GTT) skal hjelpe helsearbeidere over hele landet å avdekke pasientskader over tid. Dette innebærer at alle helseforetak skal sette sammen egne GTT-team. Teamet skal bestå av én lege og to sykepleiere i klinisk praksis. Helsedirektoratet oppfordrer til at prosedyren også utføres på klinikk- eller avdelingsnivå. I tillegg anbefaler Helsedirektoratet at det utpekes en ressursperson i hver region som får utvidet kurs og kan bistå GTT-teamene underveis.

Kursansvarlig: Avdeling kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet, ved Ellen Deilkås, seniorrådgiver, cand.med.  

Praktiske opplysninger

Helsedirektoratet dekker seminaret, inkl. kaffe/te og lunsj. Deltakerne må selv dekke reise og eventuell overnatting. Vi anbefaler at hele GTT-team deltar på samme kurs.

Påmelding

Påmelding sendes til: GTT@helsedir.no

Merk e-posten med «Påmelding GTT-kurs 2019»

Påmeldingsfrist: 8. mars. Etter påmelding vil alle motta bekreftelse og kursmateriell via e-post. 


Påmeldingsfrist: 8. mars