30. OKTOBER

Helsedirektoratet, Universitetsgaten 2, Oslo

Kl. 09.30 - 16.30

Om kurset

Målet med kurset er å gi deltakerne økt kompetanse i bruk av fysisk aktivitet i forebygging og behandling og i å tilrettelegge tilbud for aktuelle målgrupper. Kursdeltakerne skal bli i stand til å støtte og veilede personer til å komme i gang med regelmessig fysisk aktivitet.

Kurset går over 2 dager. Kursdeltakerne bør gjennomføre veiledning, treningsgrupper, temaundervsinig og testing i perioden mellom kursdagene. Undervisningen vil veksle mellom forelesning, gruppearbeid, erfaringsutveksling og praktisk trening. Den 30. oktober foregår deler av undervisningen ute. Kom i klær og sko som er egnet for uteaktivitet denne dagen. Kursdeltakerne bør ha grunnleggende kompetanse i Motiverende Intervju (MI). Helsedirektoratet dekker kurskostnader og mat. Kursdeltagerne må betale reise og eventuell overnatting selv.

Program

Programmet er både praktisk og teoretisk, og består blant annet av:

  • Fysisk aktivitet i frisklivssentraler og andre helsetjenester. Frisklivsmodellen.
  • Fysisk aktivitet og trening som medisin ved forskjellige sykdommer og lidelser: hjerte-karsykdom, kreft, kols, diabetes 2, overvekt, psykiske lidelser, muskel og skjelettlidelser, etc. 
  • Test av fysisk form – kondisjon – i teori og praksis
  • Praktisk treningstime – ute 

Last ned fullt program (PDF) 

Påmelding

Påmelding via e-post til Helsedirektoratet ved Marianna Tarasti

Oppgi navn, arbeidssted, kommune og e-postadresse når du melder deg på. 

Påmeldingsfrist: 10. oktober. 

Det er bindende påmelding. Dersom deltaker trekker seg senere enn tre arbeidsdager før kursstart eller uteblir uten å gi beskjed, må kurskostnader og kost dekkes av den enkelte. 

Påmeldingsfrist 10. oktober