29.-8. NOV-DES

Stavanger (Sola Strand Hotel) – 29. november og i Bodø (Scandic Bodø) - 8. desember.

Kl. 10-17

Helsedirektoratet har fra 1.1.2016 overtatt myndigheten med å godkjenne kommuner som kan utstede hygienesertifikater for skip.

Helsedirektoratet ønsker å tilby et kurs/opplæring i utstedelse av hygienesertifikater. Kommuner som ønsker å ha muligheten til fortsatt å utstede sertifikater, eller som ønsker å begynne med dette, forventes å være representert på kurset enten ved egne inspektører eller ved firmaer som benyttes for jobben. 

Program og praktisk informasjon

Det er sendt ut et brev til kommunene med informasjon om kursene, program og presentasjon av foredragsholdere.

Brevet kan lastes ned her (PDF)

Skjema for refusjon av utgifter (PDF)

​Påmelding

Påmelding til kurs i Bodø 8. desember

Påmelding til kurs i Stavanger 29. november (stengt)

 

Påmeldingsfrist til kurs i Bodø: 23. november