26. SEPTEMBER

Helsedirektoratets auditorium, Universitetsgata 2, Oslo

Kl. 8.30–16.00

​Målsettingen med dagen er at den skal gi deltakerne:

  • Faglig påfyll
  • Inspirasjon til samarbeid
  • Tid til å snakke sammen
  • Oppdatering knyttet til støtteordningene

Påmelding

Frist for påmelding er 21. september.

Påmelding (questback.com)

Program

Møteleder: Kristine Skaar Aune, seniorrådgiver Helsedirektoratet

08:30 – 09:00
Registrering og kaffe

09.00 – 09:20
Helsedirektoratet og frivilligheten
ved Linda Granlund, divisjonsdirektør Folkehelsedivisjonen, Helsedirektoratet

09:20 – 09:40
Utenforskap og sosial ulikhet i helse
Erfaringer med nye støtteordninger
ved Øyvind Giæver, avdelingsdirektør levekår og helse

09:40 – 10:15
Vår søknad og prosess
ved Ellen Anker Storset, rådgiver forebygging i Blå Kors, ansvarlig for JEG SER

10:15 – 10:45
Pause med servering

10:45 – 12:00
Samarbeid, utfordringer og muligheter 

Case: Juvente og Ungdom mot narkotika med «Myteknuserne»

Det reformvennlige rusfeltet og kontrollskader
ved styreleder Ester Nafstad, Normal Norge

Alliansebygging – utfordringer og muligheter 
ved Mina Gerhardsen, generalsekretær og Pernille Huseby, seniorrådgiver Actis

12:00 – 12:30
Psykisk helse og livskvalitet – frivillighetens betydning
ved Hildegunn Brattvåg, seniorrådgiver Helsedirektoratet

12:30 – 13:30
Lunsj i Kantina, 3 etg

13:30 – 14:30
Innsats mot ensomhet – hvordan kan dette arbeidet være relevant for rusfeltets organisasjoner?  
ved Siriann Bekeng, organisasjonsrådgiver, Frivillighet Norge

Diskusjon

14:30 – 15:15
Barn og unge: Foreldre virker! Nye funn om hva som forebygger
v/ Jasmina Burdzovic Andreas, Forsker, PhD, ScM, avdeling rusmiddelbruk, Folkehelseinstituttet

15:15 – 15:45
Ansvarlig alkoholhåndtering
v/ Erlend Bø, seniorrådgiver Helsedirektoratet

15:45 – 16:00
Avsluttende kommentarer og vel hjem

Påmeldingsfrist 21. september

skriv ut del på facebook del på twitter