24. OKTOBER

Helsedirektoratet, Vitaminveien 4

09.30 - 15.45

Mål for konferansen

Å gi deltakerne: 

 • Innsikt i tilskuddsforvaltning
 • Gjensidig informasjon og inspirasjon til samarbeid
 • Tid til å snakke sammen
 • Faglig påfyll

Målgruppe

Målgruppen for konferansen er ansatte og tillitsvalgte i frivillige organisasjoner innen helse og omsorgsfeltet og ansatte i Helsedirektoratet.  

Program

 • Fag, forvaltning og forventninger v/ avdelingsdirektør  Trond Ødegaard Christensen
 • Frivillighetens forventninger, roller og ansvar i møte med Helsedirektoratet v/ generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen
 • Frihet versus kontroll - hvordan ivareta frivillighetens egenart og samtidig støtte opp under sektormål - paneldiskusjon
 • "God helse - gode liv" - tilskudd som virkemiddel og frivilligheten som vaksine v/helsedirektør Bjørn Guldvog
 • Hvis frivillighet er løsningen, hva er da problemet? - Krysspress mellom forventninger og muligheter, paneldiskusjon. 

Praktisk informasjon

Hvordan komme seg enklest til Vitaminveien 4 (fra Oslo S/Jernbanetorget):

 • T-bane nr. 5 Ringen
 • Buss nr. 30 Nydalen
 • Trikk nr. 11 og 12 Kjelsås/Grefsen

Plassering på kart: Helsedirektoratet, Vitaminveien 4, Storo.

Husk legitimasjon ved ankomst.

KontaktpersonerPåmeldingsfrist: 22. oktober