21. SEPTEMBER

Helsedirektoratets auditorium, Universitetsgata 2, Oslo

Kl. 9.30–16.00

​Målsettingen med dagen er at den skal gi deltakerne:

  • faglig påfyll
  • inspirasjon til samarbeid
  • tid til å snakke sammen
  • oppdatering knyttet til støtteordningene

Målgruppe

Frivillige rusmiddelforebyggende organisasjoner, bruker- og pårørendeorganisasjoner på rus- og psykisk helsefeltet, tilskuddsmottakere på de aktuelle ordningene, ansatte i Helsedirektoratet og andre interesserte.

Påmelding

Frist for påmelding er 18. september.

Påmelding (questback.com)

Program

09:00 – 09:30
Registrering og kaffe

09.30 – 09:35
Velkommen og statusoppdatering:
Øyvind Giæver, avdelingsdirektør, Helsedirektoratet

09.35 – 10.00
Mestre hele livet – regjeringens strategi for god psykisk helse
Arne Marius Fosse, underdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet

10.00 11-.00
Tre nyheter fra Helsedirektoratet
– Måling av livskvalitet
Mari Hagtvedt Vik, seniorrådgiver
– Program for folkehelse
Ellen Marie Paulsen, seniorrådgiver
– Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten
Therese Opsahl Holte, seniorrådgiver

Spørsmål og diskusjon underveis. Kort benstrekk ved behov.

11:00 – 11:45
Pårørendeundersøkelsen 2016
Anne-Grete Terjesen, Pårørendealliansen

Barn som pårørende
Marius Sjømælingen, BAR

11:45 – 12:45
Lunsj

12:45 – 14:30
Frivillige organisasjoner og pårørendeperspektivet
Korte innlegg ved forespurte organisasjoner.
Spørsmål og diskusjon underveis.

Kort benstrekk underveis.

14:30 – 15:15
Oslo kommunes arbeid med ny rusmiddelpolitikk. Prosessen frem, pårørende og tanker rundt samarbeid med frivillig sektor
Kari Fauchald, Velferdsetaten Oslo kommune.
Spørsmål og diskusjon underveis.

15:15 – 16:00
Oppdatert informasjon om tilskuddsordningene: Tilskudd til Frivillig rusmiddelforebyggende innsats og Bruker- og pårørendearbeid innen rus og psykisk helsefeltet
Avdeling levekår og helse og avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet.

Påmeldingsfrist 18. september