13. APRIL

Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslo

Kl 10–15

​KS, Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet inviterer kommuner og fylkeskommuner over hele landet til å være med på å utarbeide et nytt 10-årig program for folkehelsearbeid i kommunene.

Formålet med folkehelseprogrammet er å bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme psykisk helse og rusforebyggende arbeid rettet mot barn og unge. Programmet skal utvikles for å integrere psykisk helse som en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet.

Målgruppe for møtet

Politisk og administrativ ledelse i kommunesektoren og kommunalt ansatte som jobber med folkehelse, herunder planlegging, barn og unge, psykisk helse og rusforebygging.

Program

  • Velkommen ved Linda Granlund, divisjonsdirektør Helsedirektoratet
  • Åpning ved Helge Eide, områdedirektør interessepolitikk KS og Cecilie Brein-Karlsen, statssekretær Helse-og omsorgsdepartementet
  • Perspektiver på dagens unge, utenforskap og felleskapenes kraft v/Guro Ødegård, forskningssjef NOVA/HIOA
  • Kommentarer til regjeringens forslag om å utvikle et program for folkehelsearbeid fra en ungdom, politiker og rådmann
  • Folkehelsearbeid som samfunnsutvikling. Kommuners folkehelsearbeid v/Hege Hofstad, forsker NIBR/NMBU
  • Innspillprosess. Arbeid i grupper og i plenum

Les detaljer i programmet (PDF)

Påmelding

Frist for påmelding er 8. april 2016. Deltakerne dekker selv utgifter til reise og opphold.

Påmelding (surveymonkey.com)

Kontakt

Spørsmål kan rettes til:

Påmeldingsfrist: 8. april

skriv ut del på facebook del på twitter