27. AUGUST

Helsedirektoratets auditorium, Universitetsgata 2, Oslo

Kl 10.30–13.15

Strømming

Seminaret strømmes:

Måle livskvalitet

Spør du den norske befolkning om hva som er viktig i livet, er svaret god helse. Men grunnleggende for god helse er også gode liv, forstått som et liv hvor man opplever mening, mestring og tilhørighet. Det kan gjøre livet godt selv for dem som har langvarige helseplager.

For å kunne vite om vi løser vårt helse- og samfunnsoppdrag, må vi følge med på livskvalitet i befolkningen; hvordan den utvikler seg over tid og fordeler seg mellom ulike befolkningsgrupper.

I 2016 kom en utredning om måling av befolkningens livskvalitet, og i dag lanseres et konkret spørsmålsbatteri som dekker alle nødvendige aspekter av livskvalitet. Arbeidet med de anbefalte spørsmålsbatteriene er ført i pennen av forskere fra SSB og OsloMet, under faglig ledelse ved Folkehelseinstituttet.

Spørsmålene har vært til gjennomlesing og drøfting både i norske og internasjonale fagmiljøer, og utgjør en kortversjon som kan inngå i allerede eksisterende undersøkelser, samt en hovedmodul som vi anbefaler legges til grunn for en nasjonal befolkningsundersøkelse om livskvalitet.

Målgruppe

Forskere, ansatte i forvaltningen lokalt, regionalt og nasjonalt, frivillig sektor.

Påmelding

Seminaret er fulltegnet.

Program

10:30–11:00
Registrering – rundstykker og kaffe/te

11:00–11:10
Velkommen og innledning
v/helsedirektør Bjørn Guldvog

11:10–11:20
Innledning
v/direktør ved Folkehelseinstituttet, 
Camilla Stoltenberg

11:20–11:30
Kommentar fra eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen

11:30–12:00
Hvordan bør livskvalitet måles? 
Anbefalinger fra forskerne bak rapporten

12:00–12:20
Pause – frukt og kaffe/te

12:20–12:50
How can evidence on wellbeing inform policy? Following the 'What Works' approach in the UK
v/Deborah Hardoon, What works for Wellbeing Center, UK

12:50–13:05
Hvorfor Hallingdal vil måle livskvalitet?
Regionrådet Hallingdal v/Knut Arne Gurigard

13:05–13:15
Hva kan være nytten av bedre mål på livskvalitet i Norge? v/statssekretær Cecilie Brein-Karlsen, Finansdepartementet

Møteleder: Øyvind Giæver, avdelingsdirektør, avdeling levekår i Helsedirektoratet

Fulltegnet. Seminaret blir strømmet.