4. APRIL

Helsedirektoratets auditorium, Universitetsgata 2, Oslo

Kl. 8.30–10 (frokost fra 8.00)

Helsedirektoratet inviterer til frokostseminar om bruk av styrkebaserte tilnærminger i lokalt folkehelsearbeid.​

Program

Med utgangspunkt i sin helt nye rapport vil forfatter og phd-stipendiat, Bjørn Hauger, holde foredrag om hvordan et tankesett og arbeidsmetoder som tar utgangspunkt i styrker og ressurser kan brukes i det lokale folkehelsearbeidet.

Bakgrunn

Et styrkebasert perspektiv har utspring i en salutogen tenkning som flytter oppmerksomhet mot de positive aspektene ved helse, og de psykososiale forholds betydning for å kunne leve et godt liv. Viktige faktorer er opplevelsen av mening, tilhørighet, muligheten for deltagelse og mestring. Et styrkebasert perspektiv kan både supplere rådende strategier med tanke på arbeid med ulikhet i helse og bidra med supplerende teorier og metoder om hvordan innbyggere kan involveres som samarbeidspartnere i arbeidet med å skape god helse og livskvalitet.

Rapporten er en del av publikasjonene Helsedirektoratet har fått utviklet i serien om psykisk helse og livskvalitet i folkehelsearbeidet.

Påmelding

Påmelding (questback.com)

Påmeldingsfrist tirsdag 27. mars 2018