15. NOVEMBER

Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslo

Kl 10 - 17

Påmelding

Gå til skjema for å melde deg på konferansen.
Påmeldingsfrist 1. november.

Målgruppe

Alle som har arbeidsoppgaver relatert til transfusjon av blod 

Praktisk informasjon

Det er ingen deltakeravgift for seminaret. Det vil bli enkel serving av kaffe og lunsj. Reise- og oppholdsutgifter dekkes av deltaker. Begrenset med plasser. 

Foreløpig program per 9. september

 10.00- 10.05
Velkommen. Kort presentasjon av Hemovigilansgruppen.Øystein Flesland.

10.05- 10.30
Transfusjon av ABO-uforlikelige trombocyttkonsentrat. Aurora Espinosa og Tine Torsvik Steinsvåg.

10.30- 10.55
Hva er en alvorlig VVR? Hvordan skille fra hjertestans? Anestesilege, professor Dag Jacobsen, OUS

10.55- 11.20
Kaffepause

11.20- 11.30
Introduksjon til praktiske oppgaver. Øystein Flesland.

11.30- 12.00
Gruppearbeid (Andre uønskede hendelser). 

12.00- 13.00
Lunsj

13.00- 13.35
Gjennomgang av praktiske oppgaver (Andre uønskede hendelser). Øystein Flesland.

13.35- 14.20
Gruppearbeid (Giverkomplikasjoner og transfusjonsreaksjoner) med kaffe. 

14.20- 14.55
Gjennomgang av praktiske oppgaver (Giverkomplikasjoner og transfusjonsreaksjoner). Aurora Espinosa. Tine Torsvik Steinsvåg.

14.55- 15.15
Hvordan kan man forebygge TACO? Aurora Espinosa

15.15- 15.35
Transfusjonsreaksjoner hos pasienter som får poliklinisk transfusjon. Hvordan oppdage og forebygge? Hvordan informeres pasienter? Lege i spesialisering Jagjit Singh Bhamra, OUS

15.35- 15.50
Kaffepause

15.50-16.15
Jernmangel hos blodgivere. Forebygging. Overlege Karin Magnussen, Sørlandet sykehus.

16.15- 16.45
Høydepunkter fra SHOT rapport for 2016. Aurora Espinosa.

16.45- 16.55
Nytt fra Hemovigilans/Helsedirektoratet. Øystein Flesland.

16.55- 17.00
Avslutning