21. NOVEMBER

Helsedirektoratet. Vitaminveien 4, Oslo

Kl 10-17

Foreløpig program

10.00 - 10.05
Velkommen. Kort presentasjon.
Øystein Flesland.

10.05 - 10.30
Hvordan kvalitetssikrer jeg meldinger til hemovigilans?
Thomas Larsen Titze, Vestre Viken HF.

10.30 - 11.10
Komplikasjoner ved massive transfusjoner.
Elisabeth Karlstad, Sykehuset Innlandet HF Elverum.

11.10 - 11.30
Kaffepause.

11.30 - 12.30
Gruppearbeid.

12.30 - 13.30
Lunsj.

13.30 - 15.20
Gruppearbeid inkludert gjennomgang.

15.20 - 15.35
Kaffepause.

15.35 - 15.50
Presentasjon AABB: Feil blod transfundert.
Aurora Espinosa.

15.50 - 16:00
Presentasjon ISBT: Inkonklusive transfusjonsreaksjoner.
Øystein Flesland.

16:00 - 16.30
Interne revisjoner ved kliniske avdelinger om rutiner ved blodtransfusjon.
Randi Solskjær Tømmervåg.

16.30 - 16.45
Høydepunkter fra SHOT seminar i UK.
Øystein Flesland.

16.45 - 16.55
Nytt fra Hemovigilans/Helsedirektoratet. Nye rapporter.
Øystein Flesland. 

16.55 - 17.00
Avslutning.

Last ned program som pdf

Kontakt

Faglig:
Aurora Espinosa
aurora.espinosa@helsedir.no

Praktisk:
Wenche Pedersen Patrono
wenche.pedersen.patrono@helsedir.no

Påmeldingsfristen er utløpt.