27. FEBRUAR

Vitaminveien 4 på Storo

 

Se direktesending (youtube.com)

Hva er behovet for personell og hva utdanner vi i Norge?

27. februar, Helsedirektoratet, Vitaminveien 4, Oslo

Program
09-10 Kaffe og registrering 

10.00 Åpning ved helsedirektør Bjørn Guldvog

10. 15 Hvilket helsepersonell vil vi trenge fremover?
- Statssekretær Anne Grete Erlandsen
10.30  Hvordan kan utdannignssektoren møte helsetjenestens personellbehov
- Unni Hembre, instituttstyrer, Storbyuniversitetet  

10.45 Utfordringsbildet sett fra Helsedirektoratet
- Anne Farseth, avdelingsdirektør i Avdeling autorisasjon

11.00 Vårt behov for helsepersonell - hvordan planlegge for framtiden?
- Silje Anine Bell, Avdeling global helse og dokumentasjon

11.15 Kommunehelsetjenestens behov
- Eva Margrethe Kvalvaag, spesialrådgiver KS
 
Paneldebatt

Lunsj
 

13.00 Hvilke virkemidler har vi for å sikre finansiering av de utdanningene vi har behov for, og hvordan påvirker dette utdanningsvalg?
- Ved Ingrid Stang Midttun og Live Moen, rådgivere Lånekassen

13.15 Hvordan få unge til å velge utdanning til de helseyrkene vi trenger?
- Grethe Aagenæs Hagen, koordinator for YSK ved Kuben vgs.

13.30 Ferdig utdannet, men …
- ved LIS1 uten stilling

13.45 Hvordan kan ny teknologi påvirke rekruttering til utdanning og yrkesutøvelsen i helsesektoren?
- Akram Ahamdi, virksomhetsleder i Tjenester i hjemmet og tjenesteutvikler Tonje Stenstad, Lørenskog kommune

Paneldebatt
- Henrik Lorenzen Guldbrandsen, filmutdannet sykepleierstudent 
- Tor Løvset Waage, leder studentenes fakultetsråd HV/Storbyuniversitetet
- Eivind Valestrand LIS-venter (lege før spesialisering)
- Ina Libakk, leder AUF
- Sandra Bruflot, leder unge Høyre

 

Ordstyrer: Anne Hafstad, journalist og kommentator i Dagens medisin

 

Meld deg på helsepersonelldagen!

Vi oppfordrer til et parfymefritt arrangement!'