8. DESEMBER

Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslo

KL. 10.00

Helsepersonelldagen er et årlig arrangement, og finner sted for andre gang fredag 8. desember 2017. Målet er at dagen skal bli en sentral faglig arena der personell og kompetanse i helse- og omsorgstjenestene står på agendaen.

Målgruppe

Ulike premissleverandører for helse- og omsorgssektoren; ledere i primær- og spesialisthelsetjenesten, helseforvaltningen, aktører innen forskning og utdanning, interesse- og profesjonsorganisasjoner og andre interesserte.

Program

Årets helsepersonelldag setter særlig fokus på framtidige behov for spesialisert kompetanse og hvordan spesialisert kompetanse kan dokumenteres på en best mulig måte. Spesialisert kompetanse innebærer her også spesialisert breddekompetanse.

I tillegg vil dagen inneholde diskusjoner om:

  • nytt spesialiseringsløp for leger
  • pågående arbeid i Helsedirektoratet innen helsepersonellplanlegging knyttet til historiske analyser av helsepersonellbehov og scenarioanalyser
  • tiltak for tilstrekkelig helsepersonelldekning i distriktene
  • helsepersonellmigrasjon, herunder kompletterende utdanning for sykepleiere og WHO-koden for internasjonal rekruttering av helsepersonell.

Mer detaljert informasjon om programmet og innledere publiseres snarlig.

Påmelding

Meld deg på (berg-hansen.no)

Påmeldingsfrist: 1. desember.
Begrenset antall plasser.

Arrangementet er gratis.