8. DESEMBER

Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslo

KL. 10.00

Helsepersonelldagen er et årlig arrangement, og finner sted for andre gang fredag 8. desember 2017. Målet er at dagen skal bli en sentral faglig arena der personell og kompetanse i helse- og omsorgstjenestene står på agendaen.

Målgruppe

Ulike premissleverandører for helse- og omsorgssektoren; ledere i primær- og spesialisthelsetjenesten, helseforvaltningen, aktører innen forskning og utdanning, interesse- og profesjonsorganisasjoner og andre interesserte.

Program

Konferansier: Silje Anine Bell

10.00 – 10.30: Registering, kaffe og frukt

10.30 – 10.40: Velkommen v/helsedirektør Bjørn Guldvog

Del 1: Diskusjoner om spesialisert/avansert kompetanse

10.40 – 11.30 Framtidens spesialistkompetanse – spiss eller bred? 

 • Helsepersonell i morgendagens helsetjeneste – trender og behov v/Jan Frich, avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo
 • Hvordan vurderer aktørene i helsesektoren behovet for spesialisert kompetanse? Innlegg v/Helse Midt-Norge RHF, Kommunesektorens organisasjon (KS),
  Den norske legeforening og Norsk sykepleierforbund
 • Hvordan vurderer Helsedirektoratet behovet for spesialisert kompetanse? 
  v/Sigrun Heskestad og Heidi Stien, Helsedirektoratet

11.30 – 11.45 Hvordan bør spesialisert kompetanse dokumenteres og reguleres i framtiden?
v/Karin Straume, Helsedirektoratet

11.45 – 12.30: Lunsj

12.30 – 12.50 Nytt spesialiseringsløp for leger
v/Randi M. Forfang, Helsedirektoratet og lege i spesialisering Sara E. Sørås

Del 2: Tiltak for å adressere helsepersonellutfordringer og oppfølging av globale initiativ

12.50 – 13.15 Helsepersonellplanlegging og fremtidige scenarioer  v/Live Korsvold, Helsedirektoratet og Rolf Røtnes, Samfunnsøkonomisk analyse

13.15 – 13.30 Kaffepause

13.30 – 14.30 Helsepersonellmigrasjon – oppfølging av WHO-koden

 • Prinsippene i WHO-koden og utviklingen av immigrasjon av helsepersonell til Norge v/Silje A. Bell og Erik Sirnes, Helsedirektoratet
 • Kompletterende utdanning for sykepleiere med fluktbakgrunn v/Eva M. Bjerkmann, Helsedirektoratet
  Kari Dahl, kompletterende utdanning for sykepleiere ved HiOA
 • Sykepleierinnvandring fra Sverige, Polen og Filippinene v/Marie Louise Seeberg, forsker ved velferdsforskningsinstituttet NOVA, HiOA 

14.30 – 15.00 Tiltak for tilstrekkelig dekning av helsepersonell i distriktene

 • Hvordan bidra til å sikre tilstrekkelig dekning av helsepersonell i distriktene? ? v/Karin Straume, Helsedirektoratet
 •  Regionalisering av legeutdanningen til Finnmark – Finnmarksmodellen
  v/Anne Tørseth, prosjektkoordinator, Finnmarksmodellen/UIT Norges arktiske universitet 

Med forbehold om endringer.
Se hele programmet her (PDF)

Helsepersonelldagen strømmes direkte på Helsedirektoratets Facebook-side: trykk her for å komme til Facebooksiden

Påmelding

Meld deg på (berg-hansen.no)

Påmeldingsfrist: 4. desember.
Begrenset antall plasser.

Arrangementet er gratis.