11.-12. MAI

The Qube  - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

 

Helsekonferansen 2017
Se Helsekonferansen direkte strømmet på Helsedirektoratets Youtube-kanal

​Tema for konferansen

Tema for årets helsekonferanse blir regjeringens arbeid med en ny kvalitetsreform for eldre – «Leve hele livet» (regjeringen.no). Den kommer til å omhandle de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: Mat, aktivitet og felleskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Det er for store forskjeller i kvaliteten på tjenestene til eldre, og målet med reformen er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet.

Målgruppen for konferansen er:

  • fagfolk og ledere i forvaltningen, kommuner, foretak, institusjoner og brukerorganisasjoner
  • pasienter, brukere og pårørende
  • politikere
  • forskere
Konferansen arrangeres av Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Helsedirektoratet.

Konferansen er fulltegnet