14.-15. NOVEMBER

Clarion Hotel Admiral, Bergen

 

​Den 14. og 15. november 2016 arrangerer Helsedirektoratet, i samarbeid med Hordaland fylkeskommune, haustsamling for folkehelserådgjeverar i Bergen. Konferansestad er Clarion Hotel Admiral. Rådgjevarsamlinga vert arrangert samstundes med prosjektleiarsamling for Nærmiljøprosjektet.

Program og presentasjoner

Samlinga er i praksis tre samlingar:

Presentasjonene dag 1 samlet i zippet fil (ZIP)

Presentasjonene dag 2 samlet i zippet fil (ZIP)

For meir informasjon sjå invitasjonsbrevet frå Helsedirektoratet (PDF).

Målgrupper

Fylkesmannsembeta og fylkeskommunar, lokale prosjektleiarar i Nærmiljøprosjektet i fylkeskommunane og kommunane statlege samarbeidspartnar og evaluatorar i Nærmiljøprosjektet, Helse- og omsorgsdepartementet og Folkehelseinstituttet.

Påmelding og praktisk

Hordaland fylkeskommune vil stå for påmeldingane og anna praktisk ved konferansen.

Påmelding hos Hordaland fylkeskommune

Kontaktpersonar

 

skriv ut del på facebook del på twitter