21.-22. NOVEMBER

Clarion Hotel Energy Stavanger, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger

 

​Folkehelse skapes der vi bor, lever og arbeider. Men hva kjennetegner et helsefremmende og sosialt bærekraftig lokalsamfunn?

  • Hva bidrar til trivsel og livskvalitet?
  • Hvordan kan medvirkning og samskaping bli en naturlig del av lokalt plan- og utviklingsarbeid?
  • Hvordan kan kommuner og utdanningsinstitusjoner samarbeide bedre om kunnskapsutvikling? 
  • Hvordan frembringe kunnskap om dette, og ikke bare informasjon?

Helsefremmende nærmiljø og lokalsamfunn er viktig for å styrke sosial bærekraft, og for å oppfylle den sosiale dimensjonen av FNs bærekraftsmål. I perioden 2015–2018 har 40 kommuner i åtte fylker gjennomført ulike prosjekter for å utvikle helsefremmende nærmiljø og lokalsamfunn. 

Nå har du en unik mulighet til å lære av erfaringene fra disse prosjektene, når de oppsummeres på en konferanse i Stavanger i november.

I dette prosjektet har Helsedirektoratet også samarbeidet med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Miljødirektoratet, Statens vegvesen og Husbanken.

Målgruppe

Planleggere, folkehelsemedarbeidere og andre relevante ansatte, og ledere, i kommuner, fylker og stat, representanter fra frivillige organisasjoner og andre interesserte.

Påmelding

Informasjon og program (godelokalsamfunn.com)

Påmelding (godelokalsamfunn.com)