2. NOVEMBER

Hotel Thon Opera, Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo

Kl. 09.30 - 12.00

Arrangementet strømmes fra denne adressen: https://iframe.dacast.com/b/94456/c/483617

Program

  • 09.00-09.30 Registrering, kaffe, enkel frokostservering
  • 09.30-9.40 Velkommen og overrekkelse av rapport til Helsedirektoratet v/professor Liv Elin Torheim, leder av Nasjonalt råd for ernæring
  • 09.40-10.10 Presentasjon av rapporten: Vitamin D i Norge. Behov for tiltak for å sikre en god vitamin D-status? v/ professor Haakon E. Meyer, Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet, og Magritt Brustad, professor og instituttleder, Norges Arktiske Universitet og leder av arbeidsgruppen
  • 10.15-10.45 Vitamin D og helse. En kunnskapsoppsummering v/ professor Lars Rejnmark, Aarhus universitet
  • 11.00-11.20 Vitamin D status og -inntak i Norge v/ forsker Kristin Holvik, Folkehelseinstituttet
  • 11.20-11.40 Vitamin D og innvandrere v/ forsker Ahmed Madar, Universitetet i Oslo
  • 11.40 -12.00 Mat, sol eller tilskudd? v/Magritt Brustad, professor og instituttleder, institutt for samfunnsmedisin, Norges Arktiske Universitet og leder av arbeidsgruppen

Kontaktperson: Guro Berge Smedshaug

Seminaret er fulltegnet