20. OKTOBER

Litteraturhuset i Oslo, Amalie Skram

Kl. 08.00 - 10.00

​Tema for frokostmøtet

Temaet for frokostseminaret er grenseflaten mellom den offentlige og den private helsetjenesten. Hvordan sikre god prioritering i møte med den private helsetjenesten? Ser vi en utvikling av en helsetjeneste som er mer todelt og hvordan håndterer vi dette? Hvilke konsekvenser får økt tilbud og forbruk av private helsetjenester for den offentlige helsetjenesten?

Bakgrunnen for diskusjonen er en sak foreslått av klinisk etikkomite i Helse Bergen som var oppe i Prioriteringsrådet 17.mars 2016.

Tematikken er også tatt opp i Ole Frithjof Norheims kronikk «En ny type helseulikhet».

Paneldeltakere

  • Bjørn Guldvog, Helsedirektør og leder av Prioriteringsrådet
  • Ole Frithjof Norheim, professor i medisinsk etikk UiB
    Baard-Christian Schem, fagdirektør Helse Vest RHF og medlem av Prioriteringsrådet
  • Per Helge Fagermoen, administrerende direktør Volvat Medisinske Senter
  • Synne Lerhol, generalsekretær Unge Funksjonshemmede og medlem av Prioriteringsrådet
  • Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær Kreftforeningen

Ordstyrer: Siv Cathrine Høymork, tidligere sekretariatsleder for Prioriteringsrådet, nå Kvalitet- og forskningsdirektør i Helse Nord RHF

Påmelding

Påmelding til post@prioritering.no

Møtet er gratis og åpent for alle. Frokost serveres fra 08.00, og det faglige innholdet starter 08.30.