6.-7. FEBRUAR

Auditorium BUS1 – HUS – Barne- og ungdomssjukehuset, Haukelandsbakken 15

 

Overvekt hos barn og unge er en sterk voksende utfordring nasjonalt og internasjonalt. For å sikre riktig utredning og behandling av barn med overvekt er det vesentlig å jobbe tverrfaglig og samtidig heve kunnskap og kompetanse hos de involverte faggrupper.

Dette er et arbeid der fagmiljøet har inngått samarbeid om å heve kompetansen på fagfeltet overvekt og fedme hos barn og unge, og det har hittil blitt kurset om lag 750 helsepersonell gjennom dette arbeidet.

Om kurset

Dette er et kurs for alle som jobber innen fagfeltet. Kurset er forhåndsgodkjent:

  • Norsk sykepleierforbund: Meritterende 13 timer
  • Norsk psykologforening: Vedlikeholdsaktivitet 13 timer
  • Den norske legeforening: Valgfritt kurs allmennmedisin og samfunnsmedisin 14 timer

Kurset går over 2 dager i Auditorium BUS1 – HUS – Barne- og ungdomssjukehuset, Haukelandsbakken 15:

  • Dag 1: onsdag 6. februar 2019 kl. 10–17
  • Dag 2: torsdag 7. februar 2019 kl. 9–16

Pris: kr 1 900

Program og påmelding

Program (PDF)

Påmelding (questback.com)

Kontaktinformasjon

Arrangøren kan kontaktes gjennom Linda Mathisen ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold HF.

E-post: linda.mathisen@siv.no

Telefon: 33 34 25 89 / mobil: 92 22 86 79