16.-17. JANUAR

Bikuben Kurs- og konferansesenter, Haukeland, Jonas Lies vei 69, Bergen

 

Overvekt hos barn og unge er en sterk voksende utfordring nasjonalt og internasjonalt. For å sikre riktig utredning og behandling av barn med overvekt er det vesentlig å jobbe tverrfaglig og samtidig heve kunnskap og kompetanse til de involverte faggrupper.

Dette er et arbeid der fagmiljøet har inngått samarbeid om å heve kompetansen på fagfeltet overvekt og fedme hos barn og unge.

Om kurset og program

Dette kurset tilbys til helsepersonell i alle regionale helseforetak i Norge og gjennomføres av Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst.

Dette er et kurs for alle som jobber innen fagfeltet og det er godkjent av Den norske legeforening som valgfritt kurs allmenn- og samfunnsmedisin, 19 timer, Norsk psykologforening som vedlikeholdsaktivitet, 15 timer og Norsk sykepleierforbund som meritterende, 15 timer.

Kurset går over 3 dager, inndelt i 2 + 1 dag.

  • Del 1: onsdag 16. januar 2018
    + torsdag 17. januar 2018
  • Del 2: onsdag 14. februar 2018

Pris: kr. 1 700.

Program og påmelding

Program (PDF)

Påmelding (questback.com)

Kontaktinformasjon

Arrangøren kan kontaktes gjennom Linda Mathisen ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold HF.

E-post: linda.mathisen@siv.no

Telefon: 33 34 25 89 / mobil: 92 22 86 79