24.-25. APRIL

Universitetet i Tromsø, Medisin og helsefagbygget, Auditorium Cerebrum (MH2U.08.316)

 

​Overvekt hos barn og unge er en sterkt voksende utfordring nasjonalt og internasjonalt. For å sikre riktig utredning og behandling av barn med overvekt er det vesentlig å jobbe tverrfaglig og samtidig heve kunnskap og kompetanse til de involverte faggrupper.

Dette er et arbeid der fagmiljøet har inngått samarbeid om å heve kompetansen på fagfeltet overvekt og fedme hos barn og unge, og det har hittil blitt kurset rundt 900 helsepersonell gjennom dette arbeidet.

Om kurset

Dette er et kurs for alle som jobber innen fagfeltet.

Kurset er forhåndsgodkjent:

  • Norsk sykepleierforbund: Meritterende 13 timer
  • Norsk psykologforening: Vedlikeholdsaktivitet 13 timer
  • Den norske legeforening: Valgfritt kurs allmennmedisin og samfunnsmedisin 14 timer

Kurset går over 2 dager:

  • Dag 1: onsdag 24. april 2019 kl 10–17
  • Dag 2: torsdag 25. april 2019 kl 9–15.30

Pris: kr. 1 900.

Program og påmelding

Les fullstendig program (PDF).

Påmelding (questback.com)

Kontaktinformasjon

Arrangøren kan kontaktes gjennom Linda Mathisen ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold HF.

E-post: linda.mathisen@siv.no

Telefon: 33 34 25 89 / mobil: 92 22 86 79

Påmeldingsfrist: 17. april 2019