14.-15. MARS

Nordlandssykehuset Bodø

 

​Overvekt hos barn og unge er en sterkt voksende utfordring nasjonalt og internasjonalt. For å sikre riktig utredning og behandling av barn med overvekt er det vesentlig å jobbe tverrfaglig og samtidig heve kunnskap og kompetanse til de involverte faggrupper.

Dette er et arbeid der fagmiljøet har inngått samarbeid om å heve kompetansen på fagfeltet overvekt og fedme hos barn og unge.

Om kurset og program

Dette kurset tilbys til helsepersonell i alle regionale helseforetak i Norge og gjennomføres av Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst.

Kurset går over 3 dager, inndelt i 2 + 1 dag.

  • Del 1: onsdag 14. mars 2018
    + torsdag 15. mars 2018
  • Del 2: torsdag 12. april 2018

Pris: kr. 1 700.

Program og påmelding

Les fullstendig program (PDF).

Påmelding (questback.com)

Kontaktinformasjon

Arrangøren kan kontaktes gjennom Linda Mathisen ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold HF.

E-post: linda.mathisen@siv.no

Telefon: 33 34 25 89 / mobil: 92 22 86 79