11.-12. SEPTEMBER

Kunnskapssenteret, KA11, St. Olavs Hospital, Olav Kyrres gate 17, Trondheim

 

Overvekt hos barn og unge er en sterkt voksende utfordring nasjonalt og internasjonalt. For å sikre riktig utredning og behandling av barn med overvekt er det vesentlig å jobbe tverrfaglig og samtidig heve kunnskap og kompetanse hos de involverte faggrupper.

Dette er et arbeid der fagmiljøet har inngått samarbeid om å heve kompetansen på fagfeltet overvekt og fedme hos barn og unge og det har hittil blitt kurset 700 helsepersonell gjennom dette arbeidet.

Om kurset og program

Dette kurset tilbys til alt helsepersonell i kommuner, regionale helseforetak, samt private foretak og gjennomføres av Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst. Et kurs for alle som jobber innen fagfeltet.

Kurset går over 2 dager.

  • Dag 1: tirsdag 11. september kl. 10–17
  • Dag 2: onsdag 12. september kl. 9–16

Pris: kr. 1 900 inkludert kursmat begge dager.

Program og påmelding

Program og informasjon (PDF)

Påmelding (questback.com)

Kontaktinformasjon

Arrangøren kan kontaktes gjennom Linda Mathisen ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold.

E-post: linda.mathisen@siv.no

Telefon: 33 34 25 89 / mobil: 92 22 86 79

Påmeldingsfrist 3. september 2018