26. APRIL

Auditoriet i Helsedirektoratets lokaler, Universitetsgata 2

Kl 13.00

Helsedirektør Bjørn Guldvog vil i årets helsetale rette oppmerksomheten mot forskjellene i norsk helsetjeneste. Mens man i én helseregion eller ett helseforetak kan oppleve å få faglig anbefalt behandling, kan det være bare halvparten av pasientene som får det samme på et annet sted.

Guldvog presenterer nye resultater fra de 174 kvalitetsindikatorene som måler kvaliteten i norsk helsetjeneste.

Talen blir også strømmet.

Velkommen!