23.-24. OKTOBER

Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo

 

Et miljøvennlig lokalsamfunn er et helsefremmende lokalsamfunn. Hvordan skaper vi en samfunnsutvikling som fremmer miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft? Dette er det overordnede temaet, men andre temaer blir også adressert: lokal og regional organisering, lederskap, samskaping og sosial ulikhet.

Målgruppe

Folkehelsekonferansen er den største av sitt slag i Norge, og er en viktig kontakt- og læringsarena for ansatte i kommuner og fylkeskommuner, politikere, forvaltere, forskere, studenter, helsepersonell frivillige og andre med interesse for folks helse, trivsel og levekår.

Program og påmelding

Se programmet på folkehelsekonferansen.no.

Påmelding (folkehelsekonferansen.no)

Konferansen koster 3950 kroner for to dager, 2500 kroner for én dag. Max antall 500 personer.

Konferansens nettsider

Folkehelsekonferansen 2017

Konferansen arrangeres av Folkehelseforeningen og Sunne kommuner med Helsedirektoratet som medarrangør.