23.-24. OKTOBER

Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo

 

Helse og miljø er tett sammenvevd. Et miljøvennlig lokalsamfunn er også et helsevennlig lokalsamfunn. Men hvordan skaper vi en samfunnsutvikling som sikrer miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft? Og hvilke krav stiller det til lederskap og samskaping?

Målgruppe

Konferansen er aktuell for alle som er opptatt av å skape miljø- og helsevennlige lokalsamfunn. Målgruppen er ansatte i kommuner og fylkeskommuner, politikere, forvaltere, forskere, studenter, helsepersonell, frivillige og andre med interesse for folks helse, trivsel og levekår.

Program og påmelding

Se programmet på folkehelsekonferansen.no.

Påmelding (folkehelsekonferansen.no)

 

skriv ut del på facebook del på twitter